Undervisningsmateriale til Bølle bøgerne

Et omfattende materiale med lærervejledning og opgaver til de 9 bøger.
Indeholder en gennemgang af bøgerne med forslag til mundtligt og skriftligt arbejde i såvel hele klassen, i grupper og som individuelle opgaver.
Arbejdet omfatter både bøgernes temaer, tekstforståelse samt grammatiske opgaver.
Desuden materiale til at bruge bøgerne som læseteater, en CD med udvalgte Bølle-Bob sange med skriftlige opgaver om melodi- og tekstanalyse.
Der er også en "krimi-roulette", hvor børnene arbejder med kriminalhistorien som genre og lærer at disponere deres egen krimi. Desuden to rim-domino spil.

For alle opgaver gælder det, at der ligesom i bøgerne er taget højde for niveauforskellen gennem hele materialet.

Se hele materialet på dit Center for Undervisningsmaterialer.

Læs Folkeskolens anmeldelse af materialet ved at klikke her.
Se eksempler på de forskellige opgavetyper ved at klikke her.

Pakken med undervisningsmaterialet koster kr. 978,-
Tilbud på serien med de 9 læs-let bøger kr. 650,-