Bølle-Bob som læs-let
Små selvstændige krimier med Bølle-Bob som hovedperson.

Se lektørudtalelser HER.
Se hvordan en skole har arbejdet med bøgerne HER.

I lærervejledningen skriver Gunnar Geertsen om ideen med bøgerne. Han skriver bl. a:

Hovedformålet med en læse-let serie er naturligvis, at den bliver læst. Så det omfattende undervisningsmataeriale ændrer ikke, at ambitionen med Bølle-Bog Serien først og fremmest er en række bøger, som er så spændende, at børnene læser dem af lyst og ikke af pligt. At børnene, udover glæden ved at kunne læse selvstændigt, oplever, at det kan betale sig at gøre arbejdet for at få fortalt en historie.
     Bølle-Bog serien er opdelt i tre sværhedsgrader:

                 Serie A: LIX 6-8, 3 ord pr.linie, ca. 1800 ord
                 Serie B: LIX 8-10, 4 ord pr. linie, ca. 2300 ord
                 Serie C: LIX 10-12, 5 ord pr. linie, fast bagkant, 3700 ord

Bøgerne ligner hinanden udadtil. Samme farve, opsætning, sidetal osv. Dermed kan man udlevere "ens" bøger til en hel klasse, uden at det er tydeligt for enhver, at der i virkeligheden er tale om individuelt materiale i forskellig sværhedsgrad.

LIX-tal udtrykker jo ikke nødvendigvis den faktiske sværhed. Andre faktorer som linielængde, mængden af afsnit, antal personer og ikke mindst selve handlingen er af afgørende betydning. Derfor stiger linielængden i takt med LIX-tallet, hvilket i sig selv giver de tre serier stigende sværhedsgrad.    Samtidig betyder det, uanset bøgernes faste sidetal, at historierne bliver længere og længere op gennem de tre serier.
     Bøgernes reale sværhedsgrad er en skønssag. Vi har forsøgt at vurdere alle disse faktorer, og sværhedsgraden er udtrykt i bøgernes nummer i serien, ikke i LIX-tallet. Således anses f. eks. A2 for sværere end A1, selvom A2 har lavere LIX-tal end A1. Det anbefales derfor, at børnene læser bøgerne i denne nummer-rækkefølge.

Derimod er selve handlingen opbygget ens i alle bøgerne. Begynderlæseres begrebsverden er på et langt højere niveau end deres læsefærdighed, og det er en af ideerne bag Bølle-Bog Serien, at den tager højde for dette misforhold; altså "taler op" til børnene.
     Derfor er bøgernes personer ældre end læserne, og historierne er konstrueret som voksnes krimier. Der er lagt vægt på en meget dramatisk handling, som ikke er mere "barnlig" i serie A end i serie C, ligesom personernes konflikter og problemer - som selvfølgelig er set med barneøjne - er alment menneskelige. Derfor er bøgerne også velegnede til ældre børn i specialundervisningen
    Forskellen på historierne er således ikke den ydre handling, men fra serie B er indbygget en slags "læs-og-forstå-funktion", hvor f. eks. en persons bevæggrunde og visse begivenheder ikke altid er forklaret men skal forstås på baggrund af personens tidligere handlinger. Dermed stilles der i serie B og C større krav til tekstforståelsen.
     Men alle bøgerne har hver for sig et overordnet tema, og der er basis for efterfølgende samtale eller opgaver. Det er emner som hærværk, selvtægt, rockere, plejebørn, hæleri, terrorisme, overtro, fordomme og den slags ting, som kan tages op.

Alle bøgerne er nøjere beskrevet i Webshop. Eller klik HER

Lærervejledningen findes under "For skoler". Eller klik HER