Anmeldelse fra "Folkeskolen":

Bølle-Bob undervisningsmateriale

Materialetype: Diverse
Forfatter: Gunnar Geertsen
Forlaget Bødker v/ Dansk Teaterforlag

Anmeldt af: Jørgen Rønsbo

Undervisningsmaterialet til letlæsningsbøgerne om Bølle-Bob er ganske omfattende og rummer mange spændende danskfaglige vinkler på arbejdet med læsning og sprogtilegnelse.  

Materialet indeholder en meget udførlig og grundig lærervejledning, kopisider til eleverne med opgaver til de forskellige bøger, en cd med seks af de kendte sange og spillebrikker og udstyr til to spil.

Det ene spil, Bølle-rim, baseres på nogle af de rim, der forekommer i bøgerne. Via spillebrikker (som man kender fra domino) skal ord, der rimer (mus-krus), lægges sammen. Et spil, der vil vække begejstring i dansktimen. Ligeledes er der spillebrikker til en udmærket opgave, en "krimiroulette", hvor der arbejdes med genrens elementer.

Til alle bøgerne findes F-opgaver (forståelse af teksten) og G-opgaver (grammatiske og sproglige) samt andre typer opgaver, der kan variere undervisningen. I alt indeholder elevmaterialet 63 kopisider med skriftlige opgaver og ni sider med "læseteater", der både kan have en skriftlig og en mundtlig dimension.

Teksterne til cd'ens sange er også genstand for opgaver af vekslende sværhedsgrad.

Det er et materiale med mange anvendelsesmuligheder; dog er det naturligvis en forudsætning, at eleverne kender til bøgerne og universet omkring Bølle-Bob.

Der er hidtil kommet ni Bølle-Bob-bøger (lix fra seks til tolv).