2010

Bølle-Bob i Læsehuset

Bølle-Bob i Læsehuset

Alle Bølle-Bob læse-let bøgerne blev produceret i en speciel elektronisk udgave, så de kunne lægges ind i ”Læsehuset”, som er en del af Mikro Værkstedets avancerede undervisningsprogram til skolerne, kaldet ”Skoleaftalen”. Her kan børnene på skolens eller deres egen computer arbejde med skolefagene på nye måder og udnytte de muligheder, teknologien rummer.

I Læsehuset kan børnene således bruge Bølle-Bob bøgerne på mange måder. Hvis de under læsningen har svært ved at læse et ord, kan de pege på det og høre det oplæst, eller de kan udvælge ”nøgleord” og bruge dem til deres egen genfortælling af historien, enten skriftligt eller mundtligt. De kan også træne oplæsning ved at indtale teksten og høre den bagefter.

Så sammen med det omfattende undervisningsmateriale fra 2007 sikrer Læsehuset nu, at den pædagogiske del af Bølle-Bob hele tiden er up-to-date.